Toon alle producten

Privacyverklaring

Hartelijk dank voor uw interesse in onze webshop. De bescherming van uw privacy heeft voor ons een hoge prioriteit. Hierna informeren wij u uitgebreid over de wijze waarop er met uw gegevens wordt omgegaan.

1. Gebruiksgegevens en hosting

U kunt onze website bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Elke keer dat u een website opent, slaat de webserver automatisch uitsluitend een zogeheten server log file op, dat bijvoorbeeld de naam van de opgevraagde pagina, uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (gebruiksgegevens) omvat en het bezoek vastlegt.

Deze gebruiksgegevens worden uitsluitend geanalyseerd om een correcte werking van de website te waarborgen en om de website verder te verbeteren. Doel hiervan is waarborging van ons, na een afweging van belangen prevalerende, gerechtvaardigde belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste zin, punt f AVG bij een correcte weergave van onze website. Alle gebruiksgegevens worden uiterlijk zeven dagen na uw bezoek aan onze website verwijderd.

2. Verzamelen en verwerken van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst en bij het aanmaken van een klantaccount

Wij verzamelen persoonsgegevens als u ons deze vrijwillig verstrekt bij een bestelling, als u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via het contactformulier of per e-mail) of als u een klantaccount aanmaakt. Verplichte velden worden als zodanig gekenmerkt, omdat wij de gegevens in die gevallen absoluut nodig hebben voor de uitvoering van een overeenkomst, voor de verwerking van uw contactaanvraag of voor het openen van het klantaccount en u de bestelling en/of het aanmaken van een account niet kunt voltooien of het contactformulier niet kunt verzenden zonder deze gegevens te verstrekken. Welke gegevens verzameld worden, kunt u op de betreffende invulformulieren zien. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste zin, punt b AVG voor de uitvoering van een overeenkomst en voor het verwerken van uw aanvragen. Nadat de overeenkomst volledig afgehandeld is of nadat uw klantaccount verwijderd is, wordt verdere verwerking van uw gegevens beperkt en worden deze gegevens na afloop van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen verwijderd, voor zover u niet uitdrukkelijk toestemming gegeven hebt voor verder gebruik van uw gegevens of voor zover wij ons niet het recht op verdergaand gebruik van uw gegevens voorbehouden, indien dit wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren. Uw klantaccount kan op elk moment verwijderd worden en dit kan door een mededeling aan de hieronder vermelde contactgegevens dan wel via een daarvoor bedoelde functie in het klantaccount worden uitgevoerd.

3. Doorgifte van gegevens

Voor de uitvoering van een overeenkomst volgens artikel 6, lid 1, eerste zin, punt b AVG geven wij uw gegevens door aan de bezorgdienst die uw bestelling levert, voor zover dit voor de levering van bestelde artikelen noodzakelijk is. Afhankelijk van de betaaldienstverlener die u tijdens het bestelproces selecteert, geven wij voor de afhandeling van betalingen de daarvoor verzamelde betaalgegevens door aan de bank die de betaling moet uitvoeren en eventueel aan de door ons aangewezen betaaldienstverlener dan wel de geselecteerde betaaldienst. Voor een deel verzamelen de geselecteerde betaaldienstverleners deze gegevens ook zelf als u daar een account aanmaakt. In dat geval moet u zich tijdens het bestelproces met uw inloggegevens bij uw betaaldienstverlener aanmelden. Daarbij is de privacyverklaring van de betreffende betaaldienstverlener van toepassing.

Wij maken gebruik van een bezorgdienst die gevestigd is in een land buiten de Europese Unie. De doorgifte van persoonsgegevens aan deze onderneming vindt uitsluitend plaats in verband met de uitvoering van overeenkomsten.

Doorgifte van gegevens aan bezorgdiensten

Indien u ons daar tijdens of na het bestelproces uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven, geven wij overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste zin, punt a AVG uw e-mailadres en telefoonnummer op grond daarvan door aan de geselecteerde bezorgdienst, zodat deze voor levering contact met u kan opnemen om de levering aan te kondigen en met u af te spreken.

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door een bericht naar onderstaande contactgegevens of direct naar de bezorgdienst op het onderstaande adres te sturen. Na intrekking van uw toestemming verwijderen wij de gegevens die u daarvoor verstrekt hebt, voor zover u niet uitdrukkelijk toestemming gegeven hebt voor verder gebruik van uw gegevens of voor zover wij ons niet het recht op verdergaand gebruik van uw gegevens voorbehouden, indien dit wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

DPD Deutschland GmbH
Wailandtstraße 1
63741 Aschaffenburg

4. Nieuwsbrief per e-mail en reclame per post

Reclame per e-mail met aanmelding voor de nieuwsbrief

Als u zich voor onze nieuwsbrief aanmeldt, gebruiken wij de daarvoor vereiste of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u regelmatig onze nieuwsbrief ingevolge artikel 6, lid 1, eerste zin, punt a AVG toe te zenden.

U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief en dit kan door een mededeling aan de hieronder vermelde contactgegevens te sturen dan wel via een daarvoor bedoelde link in de nieuwsbrief. Na afmelding voor de nieuwsbrief verwijderen wij uw e-mailadres, voor zover u niet uitdrukkelijk toestemming gegeven hebt voor verder gebruik van uw gegevens of voor zover wij ons niet het recht op verdergaand gebruik van uw gegevens voorbehouden, indien dit wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

Reclame per e-mail zonder aanmelding voor de nieuwsbrief en uw recht van bezwaar

Als wij uw e-mailadres bij de verkoop van artikelen of een dienst aan u ontvangen en u daar geen bezwaar tegen hebt gemaakt, behouden wij ons het recht voor u op grond van § 7, lid 3 UWG (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Duitse wet inzake oneerlijke concurrentie) regelmatig aanbiedingen uit ons aanbod toe te zenden met betrekking tot producten die vergelijkbaar zijn met de door u gekochte producten. Doel hiervan is waarborging van ons, na een afweging van belangen prevalerende, gerechtvaardigde belang bij een benadering van onze klanten voor reclamedoeleinden.
U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres op elk moment intrekken door een mededeling aan de hieronder vermelde contactgegevens te sturen dan wel via een daarvoor bedoelde link in de reclamemail. Daarbij ontstaan geen andere kosten dan uitsluitend de bezorgkosten volgens de basistarieven.

De nieuwsbrief wordt in opdracht van ons door een dienstverlener verzonden en aan hem geven wij uw e-mailadres door.

Deze dienstverlener is gevestigd in de VS en bij het EU-VS-privacyschild gecertificeerd. Het actuele certificaat kunt u hier inzien. Op grond van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft laatstgenoemde voor ondernemingen die bij het privacyschild gecertificeerd zijn, vastgesteld dat zij een adequaat beschermingsniveau bieden.

Reclame per post en uw recht van bezwaar

Voorts behouden wij ons het recht voor uw voor- en achternaam evenals uw postadres voor eigen reclamedoeleinden te gebruiken, bijvoorbeeld om interessante aanbiedingen en informatie over onze producten per post toe te zenden. Doel hiervan is waarborging van ons, na een afweging van belangen prevalerende, gerechtvaardigde belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste zin, punt f AVG bij een benadering van onze klanten voor reclamedoeleinden.

De reclame wordt in opdracht van ons door een dienstverlener verzonden en aan hem geven wij uw gegevens door.
U kunt uw toestemming voor het bewaren en verwerken van uw gegevens voor genoemde doeleinden op elk moment intrekken door een mededeling aan onderstaande contactgegevens te sturen.

5. Gebruik van gegevens bij afhandeling van betalingen

Kredietwaardigheidscontrole

Indien wij u de mogelijkheid bieden achteraf te betalen, bijvoorbeeld als u op rekening of via een machtiging betaalt, moet voor het sluiten van de overeenkomst overeenkomstig artikel 22, lid 2, punt a AVG een identiteits- en kredietwaardigheidscontrole worden uitgevoerd door dienstverleners die hierin gespecialiseerd zijn (kredietinformatiebureaus). Doel hiervan is waarborging van ons, na een afweging van belangen prevalerende, gerechtvaardigd belang bij beperking van het risico op wanbetaling. Voor een kredietwaardigheidscontrole verstrekken wij de vereiste persoonsgegevens aan de volgende onderneming(en):

CRIF Bürgel GmbH
Radlkoferstraße 2
D-81373 München

Daarbij worden adequate maatregelen ter waarborging van uw rechten, vrijheden en gerechtvaardigde belangen genomen. U kunt via onderstaande contactgegevens contact met ons opnemen om ons uw standpunt mede te delen en bezwaar tegen een besluit te maken. Zodra de overeenkomst volledig uitgevoerd is, verwijderen wij de gegevens die daarvoor verwerkt zijn, voor zover u niet uitdrukkelijk toestemming gegeven hebt voor verder gebruik van uw gegevens of voor zover wij ons niet het recht op verdergaand gebruik van uw gegevens voorbehouden, indien dit wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

6. Cookies en webanalyse

Om een bezoek aan onze website zo aantrekkelijk mogelijk te maken, om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, om passende producten weer te geven of voor marktonderzoek maken wij op verschillende pagina's gebruik van zogeheten cookies. Doel hiervan is waarborging van ons, na een afweging van belangen prevalerende, gerechtvaardigde belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste zin, punt f AVG bij een optimale weergave van onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Een aantal van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, dus nadat uw browser gesloten is, weer verwijderd (zogeheten sessiecookies). Andere cookies worden op uw eindapparaat bewaard en zorgen ervoor dat uw browser bij een volgend bezoek aan onze website herkend wordt (permanente cookies). De opslagduur kunt u in de cookie-instellingen van uw browser vinden. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld van het installeren van cookies en afzonderlijk kunt beslissen of u ze wilt accepteren of het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in zijn geheel wilt uitsluiten. Elke browser is anders wat betreft het beheer van cookie-instellingen. Dit staat beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Dit menu vindt u in de betreffende browsers onder de volgende links:

Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Firefox™: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Als u niet instemt met het plaatsen van cookies, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Usercentrics Consent Management Plattform

Op onze website gebruiken we het Usercentrics Consent Management Platform ("Usercentrics") om u over de technologieën te informeren die we op onze website gebruiken en om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze technologieën te verkrijgen, beheren en documenteren. Conform art. 6, lid 1, s. 1, sub c AVG is het voor het nakomen van onze wettelijke verplichting conform art. 7, lid 1 AVG, waaraan wij ons moeten houden, vereist dat wij aan kunnen tonen dat u instemt met de verwerking van uw persoonsgegevens. De contentmanagement tool Usercentrics is software van Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, die namens ons uw gegevens verwerkt. Wanneer u onze website bezoekt, slaat de webserver van Usercentrics een zogenaamd serverlogbestand op, dat ook uw geanonimiseerde IP-adres, datum en tijd waarop u de website bezocht heeft, informatie over apparaat en browser en uw toestemmingsgedrag bevat. Uw gegevens worden na drie jaar verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in verder gebruik van uw gegevens conform art. 6, lid 1, s. 1, sub a AVG of dat wij ons het recht voorbehouden om uw gegevens te gebruiken op een manier die verder gaat dan wettelijk is toegestaan en waarover we u in deze verklaring informeren.

Deze website maakt voor de toepassing van Google Analytics (zie onderstaand) ook gebruik van de zogeheten DoubleClick-cookie, die herkenning van uw browser bij een bezoek aan andere websites mogelijk maakt. Doel hiervan is waarborging van ons, na een afweging van belangen prevalerende, gerechtvaardigde belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste zin, punt f AVG bij een optimale marketing van onze website. De informatie die door deze cookie over uw gebruik van deze website wordt verzameld, wordt aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Het IP-adres wordt daarbij door activering van IP-anonimisering op deze website binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vóór doorgifte verkort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar verkort. Het geanonimiseerde IP-adres dat vanaf uw browser door Google Analytics wordt doorgegeven, wordt niet aan andere gegevens van Google gekoppeld.

Google gebruikt deze informatie om reports over de activiteiten op de website samen te stellen en om andere diensten in verband met het gebruik van de website te leveren. Doel hiervan is waarborging van ons, na een afweging van belangen prevalerende, gerechtvaardigde belang bij een optimale marketing van onze website. Google geeft deze informatie eventueel ook door aan derden, voor zover dit wettelijk verplicht is of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Als het beoogde doel vervalt of Google DoubleClick niet meer door ons wordt toegepast, worden de gegevens die in verband daarmee verzameld zijn verwijderd.

Google DoubleClick is een dienst van Google LLC (www.google.de).

Google LLC is gevestigd in de VS en bij het EU-VS-privacyschild gecertificeerd. Het actuele certificaat kunt u hier inzien. Op grond van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft laatstgenoemde voor ondernemingen die bij het privacyschild gecertificeerd zijn, vastgesteld dat zij een adequaat beschermingsniveau bieden.

U kunt de DoubleClick-cookie via deze link uitschakelen. Verder kunt u bij Digital Advertising Alliance meer informatie krijgen over het plaatsen van cookies en uw instellingen daarvan wijzigen. U kunt uw browser ten slotte zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld van het installeren van cookies en afzonderlijk kunt beslissen of u ze wilt accepteren of het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in zijn geheel wilt uitsluiten. Als u niet instemt met het plaatsen van cookies, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse

In verband met webanalyse maakt deze website gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (www.google.de). Doel hiervan is waarborging van ons, na een afweging van belangen prevalerende, gerechtvaardigde belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste zin, punt f AVG bij een optimale weergave van onze website. Google (Universal) Analytics past methoden toe die analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken, zoals het plaatsen van cookies. De informatie die automatisch over uw gebruik van deze website wordt verzameld, wordt doorgaans aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Door activering van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van tevoren echter door Google verkort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar verkort. Het geanonimiseerde IP-adres dat vanaf uw browser door Google Analytics wordt doorgegeven, wordt in beginsel niet aan andere gegevens van Google gekoppeld. Als het beoogde doel vervalt of Google Analytics niet meer door ons wordt toegepast, worden de gegevens die in verband daarmee verzameld zijn verwijderd.

Google LLC is gevestigd in de VS en bij het EU-VS-privacyschild gecertificeerd. Het actuele certificaat kunt u hier inzien. Op grond van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft laatstgenoemde voor ondernemingen die bij het privacyschild gecertificeerd zijn, vastgesteld dat zij een adequaat beschermingsniveau bieden.

U kunt voorkomen dat de gegevens die door cookies worden verzameld, evenals gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google doorgegeven of door Google verwerkt worden door de beschikbare browser-plugin via de volgende link te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

U kunt ook op deze link klikken om het plaatsen van cookies door Google Analytics op deze website uit te schakelen. Daarbij wordt een opt-out-cookie op uw eindapparaat geplaatst. Als u alle cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.

7. Reclame via marketingnetwerken

Google AdWords Remarketing

Via Google AdWords maken wij reclame voor deze website, zowel bij de zoekresultaten op Google als op websites van derden. Daarbij wordt bij een bezoek aan onze website de zogeheten remarketing-cookie van Google geplaatst, dat automatisch via een gepseudonimiseerde cookie-ID op basis van de door u bezochte websites gepersonaliseerde reclame mogelijk maakt. Doel hiervan is waarborging van ons, na een afweging van belangen prevalerende, gerechtvaardigde belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste zin, punt f AVG bij een optimale marketing van onze website. Als het beoogde doel vervalt of Google AdWords Remarketing niet meer door ons wordt toegepast, worden de gegevens die in verband daarmee verzameld zijn verwijderd.

Een verdergaande verwerking van gegevens vindt alleen plaats als u Google toestemming hebt gegeven voor het koppelen van uw website- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account en voor het personaliseren van advertenties die u online te zien krijgt op basis van informatie uit uw Google-account. Als u in dat geval tijdens een bezoek aan onze website ingelogd bent bij Google, gebruikt Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens, om doelgroeplijsten voor apparaatoverschrijdende remarketing aan te maken en te definiëren. Ten behoeve daarvan worden uw persoonsgegevens van Google tijdelijk aan gegevens van Google Analytics gekoppeld, zodat doelgroepen kunnen worden aangemaakt.

Google AdWords Remarketing is een dienst van Google LLC (www.google.de). Google LLC is gevestigd in de VS en bij het EU-VS-privacyschild gecertificeerd. Het actuele certificaat kunt u hier inzien. Op grond van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft laatstgenoemde voor ondernemingen die bij het privacyschild gecertificeerd zijn, vastgesteld dat zij een adequaat beschermingsniveau bieden.

U kunt de remarketing-cookie via deze link uitschakelen. Verder kunt u bij Digital Advertising Alliance meer informatie krijgen over het plaatsen van cookies en uw instellingen daarvan wijzigen.

Facebook remarketing/retargeting

Op onze website zijn remarketing-tags van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA geïntegreerd. Als u onze website bezoekt, wordt via de remarketing-tags een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook ontvangt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres onze website bezocht hebt. Zodoende kan Facebook uw bezoek aan onze website koppelen aan uw gebruikersaccount. De informatie die op die manier verkregen wordt, kunnen wij voor het tonen van Facebook Ads gebruiken. Wij willen er daarbij op wijzen dat wij als aanbieder van de website niet op de hoogte zijn van de inhoud van de doorgestuurde gegevens of van het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/. Als u niet wilt dat uw gegevens door Custom Audience geregistreerd worden, kunt u Custom Audiences hier uitschakelen.

Google reCAPTCHA

Ter bescherming tegen misbruik van onze webformulieren en spam gebruiken we de Google reCAPTCHA-service voor sommige formulieren op deze website. Google reCAPTCHA is een service van Google Ireland Limited, een onderneming die naar Iers recht is opgericht en wordt beheerd en waarvan het hoofdkantoor gevestigd is in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.co.uk). Door handmatig invoer te controleren, voorkomt deze service dat geautomatiseerde software (zogenaamde bots) misbruik op de website kan uitvoeren. In overeenstemming met Art. 6 (1) 1 lit. f) GDPR, dit dient om onze juridische belangen van onze website tegen misbruik te beschermen, evenals in een probleemloze online weergave die prioriteit heeft bij het afwegen van belangen.

Google reCAPTCHA maakt gebruik van een code die is geïntegreerd in de website, een zogenaamd JavaScript, als onderdeel van de verificatiemethoden die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken, zoals cookies. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website, inclusief uw IP-adres, wordt meestal naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Daarnaast worden andere cookies die door Google-services in uw browser zijn opgeslagen, geëvalueerd door Google reCAPTCHA.

Er worden geen persoonlijke gegevens uitgelezen of opgeslagen in de invoervelden van het betreffende formulier.

Wanneer informatie wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Het huidige certificaat kan hier worden bekeken. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie geeft dit voldoende zekerheid van gegevensbescherming voor de bedrijven die zijn gecertificeerd onder de Privacy Shield.

U kunt voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die zijn gegenereerd door het JavaScript of de cookie en met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en van het verwerken van deze gegevens door de uitvoering van JavaScripten of het instellen van cookies in uw browserinstellingen te voorkomen. Houd er rekening mee dat dit de functionaliteit van onze website kan beperken voor u.

Klik hier voor meer informatie over het privacybeleid van Google.

8. Informatie over het tonen van aanbevelingen op onze website

Voor een optimale aanpassing van ons aanbod aan de wensen van de klant tonen wij op onze website aanbevelingen voor producten en pagina's uit onze catalogus. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op het zoek- en koopgedrag van onze websitebezoekers. De verzamelde informatie is uitsluitend bedoeld om ons aanbod voor de bezoekers van onze website te verbeteren. De gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Om het nut van de getoonde aanbevelingen te kunnen meten, is het voor ons belangrijk om te weten of een aanbeveling ook door onze bezoekers aangeklikt wordt. Ten behoeve daarvan slaan wij in een sessiecookie tijdelijk informatie op over welke aanbeveling is aangeklikt. Daarbij worden geen gegevens van bezoekers zelf opgeslagen, ook niet het klantnummer. De informatie die in de cookie is opgeslagen wordt bij het openen van de volgende pagina weer uit de cookie verwijderd. Een sessiecookie is een klein tekstbestand dat na afloop van een browsersessie automatisch weer van uw computer verwijderd wordt. De gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Voorts maken wij gebruik van cookies die permanent op uw harde schijf worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek wordt dan automatisch herkend dat u onze website al eerder bezocht hebt. Deze permanente cookies worden op uw harde schijf opgeslagen en na 100 dagen automatisch verwijderd. In deze cookies wordt alleen uw klantnummer en geen verdere informatie over u opgeslagen. De cookies zijn uitsluitend bedoeld om onze website gebruiksvriendelijker en doeltreffender te maken. Daardoor kunnen wij het aanbod op onze website op uw interesses afstemmen.

Onze cookies zijn uitsluitend bedoeld om onze website optimaal op de wensen van onze bezoekers af te stemmen en het surfen op onze website zo comfortabel mogelijk te maken.

9. LiveZilla Chat-Support-Tool

Op deze website worden door middel van software van LiveZilla GmbH, Byk-Gulden-Straße 18, 78224 Singen, Duitsland (http://www.livezilla.net/) gegevens verzameld en bij de aanbieder van deze website opgeslagen, op basis waarvan gespeudonimiseerde gebruikersprofielen worden gegenereerd. Deze gebruikersprofielen zijn bestemd voor analyse van het bezoekersgedrag en worden ter verbetering en voor een adequate vormgeving van onze website geanalyseerd. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die lokaal op het eindapparaat van de websitebezoeker worden opgeslagen en zodoende herkenning bij een volgend bezoek aan onze website mogelijk maken.

U kunt het verzamelen en bewaren van gegevens op elk moment uitschakelen door hier te klikken.

10. Klanttevredenheidsenquêtes met SurveyMonkey

We voeren van tijd tot tijd gebruikers- en klantenonderzoeken uit. Hiertoe registreren we uw antwoorden op de vragen die we hebben gesteld over onze diensten en aanbiedingen. De deelname is uiteraard vrijwillig. Met uw deelname verklaart u dat u akkoord gaat met de verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. a) GDPR. Voor de enquête verwijzen we naar een externe website van de provider SurveyMonkey (SurveyMonkey Inc., SurveyMonkey Europe UC, SurveyMonkey Brasil Internet Ltda.). De SurveyMonkey-website maakt gebruik van cookies. Een gedetailleerd privacybeleid wordt verstrekt op de SurveyMonkey-website: https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy.

Als u niet akkoord gaat met een enquête van SurveyMonkey, vragen wij u om dan niet deel te nemen aan de enquêtes. Het gebruik van onze website blijft onaangetast.

11. Klanttevredenheidsenquêtes met Hotjar

Elke keer dat de pagina wordt geopend, worden gebruiksprofielen gemaakt met behulp van pseudoniemen. Deze dienen voor de verbetering en vraaggeoptimaliseerde optimalisatie van ons aanbod.

Hotjar Ltd. Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta

12. Contactmogelijkheden en uw rechten

U hebt als betrokkene de volgende rechten:

 • het recht overeenkomstig artikel 15 AVG om in de daarin beschreven omvang inzage te verkrijgen in de door ons verwerkte persoonsgegevens;
 • het recht overeenkomstig artikel 16 AVG om onverwijld rectificatie van onjuiste dan wel vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen die door ons bewaard worden;
 • het recht overeenkomstig artikel 17 AVG op verwijdering van persoonsgegevens die door ons worden bewaard, voor zover verdere verwerking niet noodzakelijk is
  - voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
  - voor het nakomen van een wettelijke verplichting;
  - om redenen van algemeen belang;
  - voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • het recht overeenkomstig artikel 18 AVG op beperking van de verwerking van persoonsgegevens, indien
  - de juistheid van de persoonsgegevens door u wordt betwist;
  - de verwerking onrechtmatig is en u zich tegen het wissen van de persoonsgegevens verzet;
  - wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u deze nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
  - u overeenkomstig artikel 21 AVG bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking;
 • het recht overeenkomstig artikel 20 AVG om persoonsgegevens, die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen of die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te kunnen dragen;
 • het recht overeenkomstig artikel 77 AVG om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Doorgaans kunt u zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek hebt of waar onze onderneming gevestigd is.

Bij vragen over het verzamelen, de verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens, voor inzage, rectificatie, blokkering of verwijdering van gegevens en als u eventueel verleende toestemming wilt intrekken of bezwaar tegen gebruik van gegevens wilt maken, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Stefan Müller
Daimlerstr. 4-8
D-53925 Kall
+49 (0)2441 83-122
stefan.mueller@papstar.de

Recht van bezwaar

Voor zover wij ten behoeve van het waarborgen van een, na een afweging van belangen prevalerend, gerechtvaardigd belang, persoonsgegevens zoals hierboven toegelicht verwerken, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking. Als de verwerking plaatsvindt ten behoeve van direct marketing, kunt u dit recht op elk moment zoals hierboven beschreven uitoefenen. Als de verwerking ten behoeve van andere doeleinden plaatsvindt, kunt u het recht van bezwaar alleen uitoefenen als er sprake is van redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie.

Als u bezwaar hebt gemaakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of als de verwerking plaatsvindt ten behoeve van het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

Dit geldt niet als de verwerking plaatsvindt ten behoeve van direct marketing. In dat geval worden uw persoonsgegevens niet langer voor dit doeleinde verwerkt.

Veilige betaalmethoden
Veilige verzending
Ga naar klassieke weergave

Welkom bij de PAPSTAR online Store.

Prijzen inclusief BTW. Prijzen exclusief BTW.